Comenzi Linux

Lista de mai jos este o listă de comenzi ce pot fi utile în îndeplinirea sarcinilor zilnice.

 1. OpenSSL
  • Afișarea informațiilor dintr-un certificat de tip PEM:
   openssl x509 -in /etc/ssl/myhost.mydomain.pem -noout -text
  • Generarea unui CSR într-o singură linie de comandă:
   openssl req -nodes -newkey rsa:4096 -keyout cert.key -out cert.csr -subj “/DC=RO/DC=Bucuresti/O=RoCSIRT/OU=Servicii/CN=www.csirt.ro”
  • Conectarea la un serviciu ce folosește SSL pentru criptarea datelor în tranzit:
   openssl s_client -connect adresa_ip:port
 

Comments are closed.